Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

33 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền tuần từ 10/6 - 14/6: NNT trả cao nhất với tỷ lệ 47%

Vũ Ngọc Quỳnh

Trong tuần từ ngày 10/6 - 14/6, có 33 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó NNT trả cao nhất là với tỷ lệ 47%; trả thấp nhất là SBR với 2,19%.

32-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-tu-106-146-nnt-tra-cao-nhat-voi-ty-le-47-antt-1717905227.jpg
33 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền tuần từ 10/6 - 14/6. Ảnh minh hoạ.

Trong tuần tới từ ngày 10/6 -14/6, có 33 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nước Ninh Thuận (MCK: NNT) với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng).

Tiếp theo là CTCP Dược Hậu Giang (MCK: DHG) với 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng); thấp nhất là CTCP Cao su Sông Bé (MCK: SBR) với 2,19% (1 cổ phiếu được nhận 219 đồng).

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng trả cổ tức bằng tiền mặt, cụ thể:

Ngày 25/6/2024, CTCP Du lịch Đồng Nai (MCK: DNT) trả cổ tức bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Đông Hải Bến Tre (MCK: DHC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/6/2024.

Ngày 26/6/2024, CTCP Dược Hậu Giang (MCK: DHG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 4.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 28/6/2024, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (MCK: BMI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 5/7/2024, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 12/7/2024, CTCP Cảng Quy Nhơn (MCK: QNP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 12/7/2024, CTCP Phân bón Miền Nam (MCK: SFG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP May Hữu Nghị (MCK: HNI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (MCK: USD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 760 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/6/2024.

Ngày 20/6/2024, CTCP FPT (MCK: FPT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Phân bón Bình Điền (MCK: BFC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (MCK: VIN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 9/7/2024, CTCP Cảng Đà Nẵng (MCK: CDN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương (MCK: BT1) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 19/7/2024, Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (MCK: PGC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6/2024.

Ngày 11/7/2024, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (MCK: TSG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 27/6/2024, Tổng công ty cổ phần Phong Phú (MCK: PPH) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (MCK: VSI) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Ngày 27/6/2024, CTCP Nước sạch Quảng Trị (MCK: NQT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 458 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6/2024.

Hà Anh (t/h)