5 mã chứng khoán bị HNX 'cắt' margin kể từ ngày 18/9

Vũ Ngọc Quỳnh

5 mã cổ phiếu MIM, PGT, TAR, TTZ, SRA bị HNX đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) kể từ ngày 18/9.

hnx-bo-sung-them-5-ma-chung-khoan-bi-cat-margin-ke-tu-ngay-189-antt-1694931912.jpg
HNX bổ sung thêm 5 mã chứng khoán bị cắt margin kể từ ngày 18/9. Ảnh minh hoạ

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa 5 mã cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) kể từ ngày 18/9.

Cụ thể, cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cổ phiếu phiếu SRA của CTCP SARA Việt Nam vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của CTCP SARA Việt Nam có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Ngoài ra, Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cổ phiếu MIM của CTCP Khoáng sản và Cơ khí bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Bên cạnh đó, MIM là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên báo cáo tài chính tổng hợp soát xét bán niên năm 2022 của CTCP Khoáng sản và Cơ khí là số âm.

Cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Bên cạnh đó, PGT là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 của CTCP PGT Holdings là số âm.

Cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Bên cạnh đó, TTZ là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và đình chỉ giao dịch, Ngoài ra Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Hà Anh (t/h)