Các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Hà Thị Lưu Luyến

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, sẽ có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2023, tăng 20% so với mức lương hiện hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2023, thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Theo đó, 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định trên bao gồm:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 ).

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 ).

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

9-nhom-doi-tuong-duoc-tang-luong-co-so-tu-ngay-1-7-2023-1684118785.jpg
Nhiều nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023. Ảnh minh họa: TTXVN

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP ).

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng (áp dụng đến ngày 30/6/2023). Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên là 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với hiện hành.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Cũng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở 2023 dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Hà Ly (t/h)