Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

ABBank phát hành hai lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2023 trị giá 3.000 tỷ đồng

Hà Thị Lưu Luyến

Trong ngày 25 và 28/8, ABBank vừa phát hành thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Đây là hai lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này phát hành trong năm 2023.

Ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã ABB, sàn UPCoM).

Trong hai ngày 25/8 và 28/8, ABBank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã ABBL2325001 trị giá 2.000 tỷ đồng và lô ABBL2326002 trị giá 1.000 tỷ đồng. Hai mã trái phiếu này có thời hạn từ 2 - 3 năm, giá trị mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/TP, lãi suất 6,4-6,6%. Đây là hai lô trái phiếu đầu tiên được ABBank phát hành trong năm 2023.

abbank-phat-hanh-hai-lo-trai-phieu-dau-tien-trong-nam-2023-tri-gia-3-000-ty-dong-1693453286.jpg
ABBank sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 21/8 ABBank đã có quyết định sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một năm 2023. Theo đó, ngân hàng này sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa là 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến từ 1/8 - 31/12/2023.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (4.500 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (1.500 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.

Sau khi phát hành đợt trái phiếu này, ABBank dự kiến tổng tài sản năm 2023 ở mức 136.916 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 2.261 tỷ đồng.

Gần đây, ABBank liên tục mua lại trái phiếu trước hạn. Tính trong 7 tháng đầu năm 2023, nhà băng này 8 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 5.500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều được phát hành vào năm 2021 và phải tới năm 2024 mới đáo hạn.

Gần nhất ngày 21/7, ABBank đã mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu mã ABBL2124007 và toàn bộ 200 tỷ đồng của lô trái phiếu mã ABBL2124008. Đây là hai mã trái phiếu cùng phát hành vào ngày 21/7/2021, kỳ hạn 3 năm.

Ở một diễn biến khác, ngày 10/8 vừa qua, ABBank đã ra quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Duy Hiếu - Thành viên Ủy ban Nhân sự làm Phó Tổng giám đốc và kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBank kể từ ngày 10/8/2023.

Về tình hình kinh doanh tại ABBank, trong 6 tháng đầu năm 2023, ABBank ghi nhận 679 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch 2.826 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt cho năm 2023, ABBank chỉ mới thực hiện được 24% sau nửa đầu năm.

Hà Ly