ACB chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu và tiền mặt

Lê Đức Bình

ACB sẽ phải chi ra khoảng 3.370 tỷ đồng và phát hành thêm 506,6 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

ngan-hang-a-chau-acb-antt-1679634209.jpg
ACB sẽ trả cổ tức với tổng tỷ lệ 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu. Ảnh minh hoạ.

Theo như thông báo vừa công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu vào ngày 2/6/2023.

Với hơn 3,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACB sẽ cần phải chi khoảng 3.370 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán bắt đầu từ 12/6/2023.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 506,6 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), từ đó nâng vốn điều lệ lên tới 38.840 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023 của ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.215 tỷ, tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 78,5% trong tổng thu nhập hoạt động.

Trong đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng với gần 438 tỷ, tăng hơn 44% so với quý I/2022, chiếm 5,5% thu nhập hoạt động. Các hoạt động kinh doanh khác (ngoại trừ chứng khoán) đang đóng góp khoảng 567 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí giảm là một trong những nhân tố quan trọng khác giúp thúc đẩy lợi nhuận. Trong đó, chi phí hoạt động của ngân hàng đã giảm từ 2.739 tỷ hồi quý I/2022 xuống gần 2.508 tỷ, tương ứng giảm 8% so với cùng kỳ.

Khấu trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt gần 5.156,5 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý I/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh 2023. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 4.135 tỷ đồng, tăng 25,78% so với kết quả 3.287,5 tỷ đồng trong quý I/2022.

Kết thúc ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.223,5 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 1%.

Cuối quý I/2023, ACB có 422.755 tỷ tiền gửi khách hàng, tăng 2,1% so với đầu năm; hơn 52.857 tỷ tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác, giảm 22%; gần 50.156 tỷ giấy tờ có giá, tăng 13%.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng quý I/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm 0,6% so với cuối năm ngoái, đạt 411 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, mặc dù 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng giảm 2,8% so với cuối năm 2022, tháng 3, tín dụng của ngân hàng đã được khôi phục lại với 2,2%, chú yếu ở phân khúc dịch vụ khách hàng riêng.

Nợ xấu của ngân hàng ACB trong quý I/2023 tăng lên 0,97% và nợ nhóm 2 cũng tăng lên 0,88%. Các chỉ tiêu ROEA đạt 26,3% và ROAA đạt 2,6%.

Bình Đức