Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bac A Bank mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Hà Thị Lưu Luyến

Ngày 15/4 vừa qua, Bac A Bank đã chi 1.000 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2225001.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã chứng khoán BAB) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BABL2225001. Lô trái phiếu này ngày 15/4/2022, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4,2%/năm. Thời gian thực hiện mua lại ngày 15/4/2024.

Trước đó, ngày 2/1/2024, Bac A Bank đã chi 200 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2128006, phát hành ngày 31/12/2021, kỳ hạn 7 năm.

bac-a-bank-mua-lai-truoc-han-toan-bo-lo-trai-phieu-1-000-ty-dong-1713516866.PNG
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Bac A Bank năm 2023. Nguồn: HNX

Trong năm 2023, Bac A Bank đã 5 lần chi tiền mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu có mã BABL2124001 - BABL2124003 và BABL2128004 - BABL2128005. Tổng giá trị gốc trái phiếu được mua lại trong năm 2023 là 3.400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Bac A Bank đã phát hành thêm 4 lô trái phiếu trong năm 2023. Cụ thể, mã BABL2326001 phát hành ngày 14/8/2023, giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,5%/năm.

Mã BABL2326002 phát hành ngày 11/9/2023, giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,5%/năm.

Mã BABL2330003 phát hành ngày 6/10/2023, giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,6%/năm.

Mã BABL2330004 phát hành ngày 30/10/2023, kỳ hạn 7 năm, giá trị 200 tỷ đồng, lãi suất 8,05%/năm.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần 2.389,2 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế 1.061 tỷ đồng, tăng khoảng 22 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức 854,3 tỷ đồng. Nếu so với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng, BAB chỉ thực hiện được 97% kế hoạch năm 2023.

Trong năm 2024, Bac A Bank có kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%, huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%. Cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán tiến thêm 2,46% lên 32.338 tỷ đồng.

Mặt khác, Bac A Bank cũng lên phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,93% thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Hà Ly