Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

BaF Việt Nam lùi thời gian chào bán cổ phiếu và trả cổ tức tới quý II/2024

Hà Thị Lưu Luyến

Cổ đông BAF Việt Nam đã thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng và lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 tới quý II/2024.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (MCK: BAF - sàn HoSE) vừa công bố kết quả kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình của HĐQT.

Hai trong số các nội dung đã được cổ đông thông qua đó là việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng và lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 sang năm 2024.

Cụ thể, cổ đông BAF thông qua gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến quý II/2024. Đồng thời, công ty bổ sung phương án sử dụng vốn trong trường hợp việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để góp vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu và/hoặc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp thuận, Công ty sẽ thay thế góp vốn vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh.

baf-viet-nam-lui-thoi-gian-chao-ban-co-phieu-va-tra-co-tuc-toi-quy-ii-2024-2-1702179511.PNG
BAF chỉnh sửa phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo phương án trước đó, BaF Việt Nam chốt kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:0,48, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm gần 48 cổ phiếu mới, giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Với 143,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BAF sẽ phát hành thêm gần 68,43 triệu cổ phiếu, huy động thêm 684,3 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 8/5/2023, cổ đông BAF đã thông qua việc lùi thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đến quý II/2024 đồng thời thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) đến quý II/2024.

Trước đó, ngày 8/5/2023 BaF Việt Nam thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, tỷ lệ 17% (khoảng 24,4 triệu cổ phiếu), thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tối đa ngày 8/11/2023).

Như vậy, BaF Việt Nam đã lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 từ năm 2023 sang năm 2024, muộn hơn so với kế hoạch thông qua đầu năm 2023.

Ngoài ra, cổ đông BAF thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Được biết do tên đường Xa Lộ Hà Nội vừa đổi thành Võ Nguyên Giáp, vì vậy Công ty phải cập nhập lại địa chỉ là tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Cùng với đó, cổ đông BaF Việt Nam thông qua miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên thay thế là bà Hoàng Thị Thu Hiền và bà Lưu Ngọc Trâm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.219 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40,06 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.526 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, BaF Việt Nam mới hoàn thành 17,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch.

Hà Ly