Bảo Việt lãi sau thuế tăng 10,6%, tổng tài sản đạt gần 9 tỷ USD

Lĩnh vực đóng góp doanh thu nhiều nhất cho Bảo Việt là bảo hiểm nhân thọ, với mức doanh thu 44,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% bất chấp những khó khăn chung của ngành.

Bảo Việt lãi sau thuế tăng 10,6%, tổng tài sản đạt gần 9 tỷ USD - Ảnh 1.

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (trước kiểm toán). Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 57.899 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022, hoàn thành kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với năm 2022, hoàn thành 112% kế hoạch năm.

Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2023 gần 9 tỷ USD, tương đương 221.206 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thời điểm 31/12/2022.

Trong năm 2023, Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 708 tỷ đồng cho các cổ đông.

Bảo hiểm nhân thọ tăng 7,3% doanh thu, bất chấp scandal trong ngành

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 7,3% tổng doanh thu, đạt 44.713 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với năm 2022.

Năm 2023, trước những khó khăn chung của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ đã chủ động đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, triển khai nhiều chương trình chăm sóc khách hàng.

Báo cáo của CTCP Chứng khoán DSC tháng 11/2023 cho rằng Bảo Việt đang dần mất thị phần do không hợp tác Banca. Tuy nhiên, Bancassuance như con dao hai lưỡi, một mặt cung cấp tệp khách hàng dồi dào cho doanh nghiệp, mặt khác đây là một kênh bán hàng tốn kém với mức hoa hồng cao và không đem lại tỷ lệ duy trì cao.

Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, kết thúc năm 2023, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.804 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2022.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán cũng đạt kết quả khả quan với 870 tỷ đồng doanh thu và 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.


Bình An

Bình An
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT