Chứng khoán Bảo Việt báo lãi ròng quý II/2023 tăng gấp 5 lần nhờ hoạt động tự doanh

Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 79,31 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đóng góp chính nhờ mảng tự doanh tăng đột biến.

Tại BCTC quý II/2023 mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (MCK: BVS, sàn HNX) ghi nhận tổng doanh thu 237,29 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ 

Trong cơ cấu tổng doanh thu, hoạt động tự doanh ghi nhận tăng 69,3%, lên 44,64 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận tăng 58,7%, lên 22,06 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 10,6%, về 71,77 tỷ đồng. Đóng góp nhiều nhất vào doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu 95,71 tỷ đồng, giảm 9,6%; còn doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán và hoạt động tư vấn tài chính đều giảm mạnh.

Trong kỳ, tổng chi phí giảm 45,1% với cùng kỳ, về 87,79 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 54,5%, còn 10,29 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu chi phí, tổng chi phí tài chính giảm 17,1%, còn 32,14 tỷ đồng, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 76% so với cùng kỳ, về 18,9 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 18%, về 31,66 tỷ đồng, chi phí nghiệp vụ môi giới tăng nhẹ 1,8%, lên 55,79 tỷ đồng…

Kết quả là Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế 79,31 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. 

chung-khoan-bao-viet-bao-lai-quy-ii-tang-gap-5-lan-nho-hoat-dong-tu-doanh-1689757185.jpg
Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 79,31 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về lợi nhuận tăng đột biến trong quý II/2023, Chứng khoán Bảo Việt cho biết do doanh thu từ chênh lệch giảm đánh giá giá lại các tài sản tài chính FVTPL tăng 21,5 tỷ đồng (1.763%) so với cùng kỳ, trong khi chi phí từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL giảm 51,5 tỷ đồng (giảm 95,9%).

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 375,09 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 106,6 tỷ đồng, tăng 66,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Trong năm 2023, BVS thông qua kế hoạch tổng doanh thu 768,5 tỷ đồng và lợi sau thuế 155,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Chứng khoán Bảo Việt hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về quy mô tài sản, tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Việt tăng 30,5% so với đầu năm, lên 5.033,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu các khoản cho vay ghi nhận 2.905,3 tỷ đồng, tăng 28,8% so với đầu năm; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận 1.067,5 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 640,5 tỷ đồng, tăng 59,7% so với đầu năm.

Về phần nguồn vốn, tính tới 30/6/2023, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 135% so với đầu năm, lên 2.302,9 tỷ đồng và chiếm 45,8% tổng nguồn vốn.

Hà Ly (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT