Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chứng khoán DNSE muốn huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Phạm Thị Tâm

Chứng khoán DNSE dự kiến trình cổ đông phê duyệt chủ trương và kế hoạch phát hành tối đa 3 đợt trái phiếu nhằm huy động về 1.000 tỷ đồng.

chung-khoan-dnse-muon-huy-dong-them-1000-ty-dong-trai-phieu-antt-1713242779.png
Ảnh minh họa

Ngày 16/4, CTCP Chứng khoán DNSE tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại khách sạn Novotel (Đống Đa, TP.Hà Nội). Tại đại hội, cổ đông công ty sẽ thảo luận về nhiều tờ trình nội dung quan trọng như chủ trương đầu tư, góp vốn công ty con, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán,...

Cụ thể, Chứng khoán DNSE trình cổ đông thông qua tờ trình đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Thời gian niêm yết dự kiến trong 2024, tên mã chứng khoán: DSE.

Giá niêm yết dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa tương ứng 9.900 tỷ đồng. Trước đó vào đầu năm 2024, DNSE đã hoàn tất thành công đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về 900 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương ứng với 165 tỷ đồng.

Ngoài ra, DNSE cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 2,82% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa là 9,3 triệu cổ phần, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 93 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành (theo thứ tự ưu tiên) là từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chínhh và rủi ro nghiệp vụ, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên BCTC năm 2023 được kiểm toán.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc dợt phát hành.

Bên cạnh đó, DNSE cũng có tờ trình số 10/2024/TTr-DNSE-HĐQT trình cổ đông về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu. HĐQT đề xuất thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, số lượng tối đa 3 đợt, với thời hạn 36 tháng.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành này.

Bạch Hiền