Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chứng khoán VIX bị phạt hàng trăm triệu do sai phạm về cho vay margin, đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền

CafeLand

Công ty còn có hành vi vi phạm khi bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm.

Trong thông báo mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX).

Cụ thể, Chứng khoán VIX bị bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của Công ty, ngoài ra Công ty còn cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Bên cạnh đó, VIX tiếp tục bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số tài khoản tại một số ngày giao dịch.

Ngoài ra VIX cũng bị phạt tiền 40 triệu đồng do có hành vi vi phạm bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm như bố trí nhân sự kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

Tổng cộng số tiền Chứng khoán VIX bị xử phạt là 315 triệu đồng.

Tuệ Giang

Tuệ Giang