Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đất Xanh Group đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 31%, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hà Thị Lưu Luyến

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 sắp tới, Đất Xanh Group dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện của năm 2023.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng 19/4 theo hình thức trực tuyến.

Đất Xanh xác định năm 2024 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của thị trường bất động sản nói chung và của Công ty nói riêng. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.900 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt 226 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với thực hiện của năm 2023.

dat-xanh-group-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tang-truong-31-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-1712043318.jpg
Nguồn: DXG

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, DXG đạt doanh thu gần 3.725 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế gần 172 tỷ đồng, vượt 9% chỉ tiêu đề ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, DXG dự kiến dành 5% lợi nhuận cho các quỹ gồm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển. Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Cổ tức dự kiến chi trả 20% tính trên mệnh giá.

Đất Xanh Group lên kế hoạch thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án trong năm 2024. Công ty dự kiến sẽ triển khai lại dự án gần sân bay Long Thành (Gem Sky World). Dự án này có 4.000 căn, DXG đã bán được 60%. Trong năm 2024 và 2025, công ty triển khai nốt phân khu còn lại và xây dựng hạ tầng xã hội theo đúng cam kết với UBNN tỉnh.

Đồng thời, dự án Gem Riverside (đổi tên thành Datxanhhomes Riverside) đã có nhiều tiến triển về pháp lý. Dự án được mua vào 2018 bị vướng pháp lý. Trong năm 2022, một số pháp lý chạy lại liên quan đến 1/500 và thủ tục đầu tư, đến đầu 2024 dự án đã nhận được chấp thuận phê duyệt giá đất. DXG hoạch định kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.

Đất Xanh Group vừa thực hiện xong 2 đợt phát hành (9 triệu cổ phiếu ESOP và hơn 101,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) để tăng vốn từ 6.117,79 tỷ đồng 7.224,51 tỷ đồng.

Ngoài hai đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của DXG cũng đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, DXS đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu. Với những lý do trên, DXG chưa thực hiện được phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Về công tác nhân sự, đại hội sắp tới sẽ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay ông Lương Trí Thảo. Ứng cử viên được đề cử là ông Lương Ngọc Huy, sinh năm 1970. Ông Huy hiện là Phó Giám đốc Pháp lý dự án kiêm Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Miền Bắc của Đất Xanh Group.

Hà Ly (t/h)