FPT Retail chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, dự kiến phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu

Lê Đức Bình

Dự kiến FPT Retail sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu. Với hình thức trả bằng cổ phiếu, công ty sẽ phát hành 17,7 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, tương đương 15%.

fpt-retail-chia-co-tuc-tong-ty-le-20-du-kien-phat-hanh-hon-17-trieu-co-phieu-antt-1684817275.jpg
FPT Retail chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 vào ngày 7/6/2023. Ảnh minh họa: VnEconomy.

Ngày 7/6/2023 tới là ngày cuối cùng CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, MCK: FRT, HoSE) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20%.

Cụ thể, với hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt, FPT Retail sẽ trả với tỷ lệ 5%/cổ phiếu, nghĩa là với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu sẽ được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán từ ngày 27/6/2023. Với gần 118,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty này sẽ phải chi hơn 59 tỷ đồng để hoàn thành việc trả cổ tức.

Ngoài ra, mới đây, FPT Retail đã công bố phương án dự kiến phát hành 17,7 triệu cổ phiếu FRT, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, tương đương 15%, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành ở mức 177,7 triệu đồng.

Được biết, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền cũng là 06/06/2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2023.

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của FPT Retail tăng từ gần 1.185 tỷ đồng lên hơn 1.362 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần giảm khoảng 30 tỷ so với cùng kỳ xuống mức 7.753 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 14 tỷ xuống mức 7.752 tỷ đồng, tuy nhiên do doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp cũng giảm hơn 46 tỷ so với quý I/2022, ở mức 1.186 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm không đáng kể từ 15,8% xuống 15,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh tới 67% so với cùng kỳ xuống 16,5 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng từ 54,7 tỷ lên 86,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng ghi nhận tăng 25% lên 913 tỷ đồng. Duy chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30% so với cùng kỳ, ở mức 205,4 tỷ đồng.

Kết quả cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm “sốc” tới 167,3 tỷ đồng, chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính riêng giảm mạnh bởi vì quý I/22022 nhu cầu tiêu dùng vẫn cao và tăng trưởng ổn định nhưng quý I/22023 cầu hàng hóa liên tục giảm mạnh do tiếp tục bị ảnh hưởng xấu bởi sự biến động của nền kinh tế và các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, lạm phát và lãi suất vẫn đang ở mức cao. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ điện tử đang diễn ra mạnh mẽ khiến cho doanh thu quý I/2023 giảm 1.133 tỷ đồng so với cùng kỳ.

​Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của FRT đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 34.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 51%, xuống 240 tỷ đồng. Như vậy hết quý I/2023, Công ty mới thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và chưa được 1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bình Đức