Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Gần 125.000 website giả mạo cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Phạm Thị Tâm

Theo số liệu của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức, để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng.

Mới đây, Cục An toàn thông tin đã phát hành Báo cáo An toàn thông tin mạng Việt Nam số 6/BC-CATTT về Tình hình an toàn thông tin tháng 3/2024 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát.

Qua kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2024, hệ thống của NCSC đã phát hiện hơn 100 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng.

gan-125000-website-gia-mao-co-quan-to-chuc-de-lua-dao-antt-2-1713867227.png
Một số website giả mạo thương hiệu. Ảnh: NCSC

Trong tháng 3/2024, Hệ thống giám sát kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 88.990 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước.

Cũng trong tháng 3/2024, hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm NCSC đã phát hiện hơn 1600 lỗ hổng trên 5000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Trung tâm NCSC cũng đã ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng Nghiêm trọng/Cao có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức.

Cục An toàn thông tin đã phát hành Công văn số 476/CATTTATHTTT ngày 30/3/2024 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.

Trung tâm NCSC đã tiến hành thu thập, phân tích và phát hiện nhiều chỉ báo (Indicators of compromise) về tấn công mạng có thể ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Các đơn vị cần chủ động rà soát các máy chủ, máy trạm, rà soát toàn bộ các hệ thống giám sát theo các chỉ báo mà Trung tâm NCSC cung cấp trong báo cáo nhằm xử lý sớm các rủi ro trong hệ thống, liên tục cập nhật các chỉ báo về tấn công mạng, đặc biệt là các chỉ báo đã được chia sẻ từ hệ thống của Trung tâm NCSC.

PV