Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Hà Nội công khai hơn 2.000 doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ nộp thuế

Phạm Thị Tâm

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa công khai danh sách gồm 2.238 doanh nghiệp, cá nhân còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm khóa sổ 31/12/2023.

ha-noi-cong-khai-hon-2000-doanh-nghiep-ca-nhan-chay-y-nop-thue-antt-1708830910.png
Ảnh minh họa: Internet

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm khóa sổ 31/12/2023.

Danh sách công bố gồm 2.238 người nộp thuế với số tiền nợ hơn 993 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, việc công khai danh sách này do doanh nghiệp trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đúng thời hạn được quy định.

Trong danh sách mà Cục Thuế TP.Hà Nội công bố, một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn như: Công ty cổ phần Công nghiệp Hàn Việt Nam nợ 75,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin nợ 19 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nợ hơn 14 tỷ đồng; Công ty TNHH Quốc tế Tăng Thành Công nợ 13 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu nợ hơn 8,6 tỷ đồng;...

Phía Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, đôn đốc, thu hồi nợ đọng về thuế, nợ tiền sử dụng đất, thuế đất và nghĩa vụ tài chính đã được triển khai và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, nợ đọng về thuế, nợ tiền sử dụng đất, thuê đất và nghĩa vụ tài chính giảm qua các năm. Tuy nhiên, số tiền nợ nghĩa vụ tài chính, tiền nợ thuế có tỷ lệ nợ đọng chiếm tỷ trọng lớn.

Trước đó, trong tháng 1/2024, Cục Thuế TP.HCM cũng đã công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ trên địa bàn đợt cuối năm 2023. Theo danh sách này, có 166 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế chưa nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 3,1 nghìn tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)