Horizon

Horizon báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp, chậm trả nợ trái phiếu

Horizon báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp, chậm trả nợ trái phiếu

Doanh nghiệp 12:00 22/05/2024

Năm 2023, Horizon báo lỗ sau thuế hơn 9,5 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty này kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, Horizon còn chưa thể thu xếp dòng tiền để thanh toán lô trái phiếu đáo hạn trong năm 2023.