HoSE tiếp tục giữ nguyên cảnh báo với cổ phiếu ITA của bà Đặng Thị Hoàng Yến

Phạm Thị Tâm

HoSE tiếp tục giữ nguyên cảnh báo với cổ phiếu Tân Tạo vì công ty chưa khắc phục hết các nguyên nhân và tiếp tục vi phạm công bố thông tin.

hose-tiep-tuc-giu-nguyen-canh-bao-voi-co-phieu-ita-cua-ba-dang-thi-hoang-yen-antt-1677750424.PNG
Bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/8/2022 đối với cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA, sàn HoSE).

Cụ thể, 938 triệu cổ phiếu ITA tiếp tục bị cảnh báo trên HOSE do ITA chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo đồng thời tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo.

Trước đó, cổ phiếu ITA bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9/2022 do doanh nghiệp đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HoSE.

Đến ngày 8-12-2022, Tân Tạo đã có văn bản gửi HoSE về việc khắc phục những nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào cảnh cáo, đồng thời đề nghị HoSE xem xét đưa công ty ra khỏi diện này theo quy định.

Gần đây, Tân Tạo tiếp tục bị nhắc nhỡ vì chậm công bố thông tin thoái vốn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và việc thoái vốn toàn bộ số tiền đã góp vào Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) gần 1.753 tỷ đồng.

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, ITA đã chậm công bố thông tin 2 quyết định HĐQT về thoái vốn tại công ty liên kết.

HoSE nhắc nhở và đề nghị ITA nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Đến ngày 7/2, HoSE nhận được công bố thông tin của ITA về Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-Itaco ngày 28/07/2022 thông qua thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-Itaco ngày 30/12/2022 thông qua thoái vốn tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý IV/2022, ITA ghi nhận doanh thu thuần âm 2.033 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ đạt 267 tỷ); lỗ ròng hơn 329 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi niêm yết, ITA ghi nhận lợi nhuận âm.

Kết quả kinh doanh kém sắc của quý IV đã kéo doanh thu cả năm 2022 của ITA xuống mức âm 1.576 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 932 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 176 tỷ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 179 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)