Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Huy động trái phiếu chính phủ đạt gần 72.800 tỷ đồng, hoàn thành 19,2% kế hoạch năm

Phạm Thị Tâm

Tính từ đầu năm đến ngày 20/3, tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ đạt 72.774 tỷ đồng, tương đương gần 19,2% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2024.

huy-dong-trai-phieu-chinh-phu-dat-gan-72800-ty-dong-hoan-thanh-192-ke-hoach-nam-antt-1711903376.png
Ảnh minh họa

Cập nhật từ bản tin trái phiếu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), từ đầu năm 2024 đến ngày 20/03, Kho bạc Nhà nước huy động 72.774 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 29.923 tỷ và 24.716 tỷ đồng, chiếm khoảng 75,1% tổng giá trị kể từ đầu năm. Đứng ở vị trí thứ 3 là trái phiếu 5 năm với 14.750 tỷ đồng.

Tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ đến ngày 20/3 đạt gần 19,2% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2024 (400.000 tỷ đồng) và 57,3% kế hoạch quý 1/2024 (127.000 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (bằng nội tệ, ngoại tệ).

Triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2024 và quý 1/2024; quản lý rủi ro hoạt động quản lý ngân quỹ; quản lý việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng và mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tiếp tục bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu, kế hoạch phát hành; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương và duy trì thị trường trái phiếu chính phủ hoạt động ổn định,....

Kho bạc Nhà nước cũng tiếp tục tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để huy động vốn cho ngân sách trung ương với khối lượng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quản lý nợ công.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 3/4 tới đây, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 14.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5, 7, 10, 15 và 30 năm. Trong đó, hai kỳ hạn 10 năm và 15 năm có kế hoạch dự kiến phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng giá trị lần lượt là 6.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng.

PV