Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kho bạc Nhà nước huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024

Phạm Thị Tâm

Trong năm 2024, Kho bạc Nhà nước được giao kế hoạch huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho BHXH Việt Nam.

kho-bac-nha-nuoc-huy-dong-400000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-trong-nam-2024-antt-1709219571.png
Trong năm 2024, Kho bạc Nhà nước được giao kế hoạch huy động vốn qua phát hành TTCP. Ảnh minh họa

Trong công văn mới đây về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý I/2024, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị trong Bộ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đúng chính sách, chế độ.

Trong năm 2024, Kho bạc Nhà nước được giao kế hoạch huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Tính đến hết ngày 31/1/2024, tổng khối lượng TPCP huy động được là 19.509 tỷ đồng, tương đương 4,9% kế hoạch phát hành TPCP năm 2024 và 15,4% kế hoạch quý I/2024 (127.000 tỷ đồng).

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách Trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu Chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách Trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường TPCP.

Việc huy động vốn tiếp tục được Kho bạc Nhà nước thực hiện theo hướng tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân TPCP đạt từ 9-11 năm theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.

Trước đó, trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng TTCP, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng). Khối lượng TTCP phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Toàn bộ TTCP được đấu thầu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kỳ hạn phát hành đa dạng, tập trung từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục TTCP theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững theo chủ trương của Đảng, Quốc hội tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Bạch Hiền (t/h)