Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Không được gia hạn nộp BCTC năm 2023 kiểm toán, cổ phiếu POM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Thị Lưu Luyến

Không được HoSE chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2023 kiểm toán, cổ phiếu POM của Thép Pomina sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do chậm nộp BCTC năm kiểm toán 3 năm liên tiếp.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina. Ngày 2/4, HoSE vừa có văn bản nhắc nhở việc hãng thép này chậm nộp báo cáo kiểm toán kiểm toán năm 2023.

Theo HoSE, đây đã là lần chậm nộp thứ 3 của Pomina và do đó rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo điểm i khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Sở cho biết sẽ thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina theo quy định nêu trên.

khong-duoc-gia-han-nop-bctc-nam-2023-kiem-toan-co-phieu-pom-se-bi-huy-niem-yet-bat-buoc-1712120690.PNG
Nguồn: HoSE

Cuối tháng 3 vừa qua, Thép Pomina đã có văn bản xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Trong văn bản, Thép Pomina nêu rõ, quy định thời gian nộp BCTC kiểm toán năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức 31/3/2024).

Công ty cho biết, hiện đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc Pomina để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Vì những lý do nhà đầu tư còn đang xem xét để đưa ra Bản thỏa thuận hợp tác nên cần khoảng thời gian nhất định. Do đó, Thép Pomina xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét cho công ty gia hạn nộp báo cáo kiểm toán năm 2023 đến ngày 15/05/2024.

Việc POM xin gia hạn nộp BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bất chấp HoSE có văn bản lưu ý khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu POM hồi tháng 2/2024. HoSE nêu rõ, cổ phiếu POM đang nằm trong diện kiểm soát vì chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Nếu chậm thêm 1 lần nữa, cổ phiếu POM sẽ rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết theo điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, trong đó quy định: “Cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp sau đây: i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp”.

Trong diễn biến khác, ngày 1/3 vừa qua, Thép Pomina vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với nội dung là thông qua phương án lập pháp nhân mới nhằm tái cấu trúc toàn diện.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tự lập, luỹ kế năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 960 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.167 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.271 tỷ đồng, bằng 45% vốn chủ sở hữu.

Hà Ly