Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, Tập đoàn Hoa Sen lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Hà Thị Lưu Luyến

Sau khi không hoàn thành kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024 chậm nhất đến ngày 18/3/2024.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HoSE) mới đây đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho niên độ tài chính 2023 – 2024.

Tập đoàn Hoa Sen gia hạn thời gian tổ chức chậm nhất đến ngày 18/3/2024 với lý do trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường ngành thép nói riêng đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Do đó, nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của niên độ tài chính 2023 – 2024 và định hướng, chiến lược phù hợp và sát thời tình hình thực tế khách quan, Hội đồng quản trị cần đánh giá, dự liệu cẩn trọng đối với kịch bản có thể xảy ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Vì lý do trên, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

khong-hoan-thanh-ke-hoach-kinh-doanh-ca-nam-tap-doan-hoa-sen-lui-thoi-gian-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-1702008815.jpeg
HSG không hoàn thành kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính năm 2022 – 2023

Trong một diễn biến khác, ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Điều hành Tập đoàn Hoa Sen đã đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG trong tổng số gần 1,8 triệu cổ phiếu đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/11-22/12/2023. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Chu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HSG từ 0,29% xuống còn 0,046%, tương đương 281.147 đơn vị. Mục đích giao dịch là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Phó Chủ tịch HSG diễn ra trong bối cảnh Công ty vừa ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong giai đoạn tháng 7-9/2023 (quý 4 của NĐTC 2022-2023). Cụ thể, HSG ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.100 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí, HSG lãi ròng gần 440 tỷ đồng trong quý IV/2023, trái ngược với mức lỗ gần 890 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 31.651 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 28,3 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10%, về chỉ còn 9,7%.

Được biết, trong niên độ 2022 - 2023, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai kịch bản.

Kịch bản đầu tiên với phương án sản lượng thành phẩm 1,4 triệu tấn, Công ty lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 100 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kịch bản thứ hai tích cực hơn với sản lượng thành phẩm là 1,5 triệu tấn, ước tính doanh thu là 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 300 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết thúc niên độ tài chính năm 2022 – 2023, với lợi nhuận chỉ đạt 28,37 tỷ đồng, Tập đoàn Hoa Sen hoàn thành 28,4% so với kế hoạch thận trọng là 100 tỷ đồng và hoàn thành 9,5% so với kế hoạch tích cực là lãi 300 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong niên độ tài chính 2022 – 2023.

Hà Ly (t/h)