Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Vũ Ngọc Quỳnh

UBCKNN mới xử phạt ba doanh nghiệp với tổng mức tiền phạt 277,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.

loat-doanh-nghiep-bi-phat-do-vi-pham-cong-bo-thong-tin-antt-1718074405.jpeg
Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, số tiền phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Đầu tư và Phát triển Sài Gòn không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023;

Ngoài ra, Công ty gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số xử phạt hành chính đối với CTCP Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn số tiền phạt 92,5 triệu do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023;

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX các tài liệu Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Nghị quyết hội đồng quản trị số 0807/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 8/7/2022 về việc tìm kiếm phương án kinh doanh…

Cùng ngày, CTCP Tập đoàn FLC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022, Báo cáo tài chính quý III, IV/2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên các năm 2022, 2023; Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 1/10/2022 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Võ Thị Thùy Dương.

Hà Anh (t/h)