Lý do gần 710 triệu cổ phiếu FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch

Hà Thị Lưu Luyến

HNX ra quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/05. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 24/2.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về trạng thái chứng khoán cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC. Cụ thể, cổ phiếu FLC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/05 do chậm nộp BCTC kiểm toán 2022 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, FLC phải có văn bản giải trình gửi HNX về nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

ly-do-gan-710-trieu-co-phieu-flc-van-bi-dinh-chi-giao-dich-1684896821.jpg
Gần 710 triệu cổ phiếu FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch

Tuy nhiên, mã này vẫn đang trong tình trạng đình chỉ giao dịch trên UPCoM theo quyết định ngày 24/2 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư.

FLC công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Theo văn bản của FLC, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5/2023.

Tập đoàn cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Còn đối với khắc phục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, HĐQT FLC sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023 bàn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Từ đó, FLC và đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, dự kiến công bố báo vào ngày 30/11/2023.

Trước đó, ngày 20/2, HoSE đã hủy niêm yết bắt buộc đối với gần 710 triệu cổ phiếu FLC do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác.

Ngày 22/2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC từ sàn HoSE sang UPCoM. HNX cho biết, sau khi bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc, Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên cổ phiếu FLC đã được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Tại thời điểm bị đình chỉ, FLC ghi nhận tới 64.700 cổ đông và 709,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Không chỉ FLC, toàn bộ các cổ phiếu khác thuộc "họ FLC" đều đang bị phạt và không được phép giao dịch. Mã HAI, ROS bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE. Còn các mã KLF, AMD, GAB, ART bị đình chỉ giao dịch.

Hà Ly (t/h)