Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

MB chia cổ tức 20%, đặt mục tiêu nợ xấu năm 2024 dưới 2%

Phạm Thị Tâm

Về mục tiêu kinh doanh năm 2024, MB đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9%, tuân thủ Basel II.

mb-chia-co-tuc-20-dat-muc-tieu-no-xau-nam-2024-duoi-2-antt-2-1711943999.png
ĐHĐCĐ của MB dự kiến được tổ chức vào 7h30 ngày 19/4 tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) vừa công bố tài liệu trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội dự kiến được tổ chức vào 7h30 ngày 19/4 tại Hà Nội.

Tại đại hội, HĐQT MB dự kiến trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và việc sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể, tổng lợi nhuận sau thuế để lại sau khi trích lập các quỹ của MB đạt 18.952 tỷ đồng. Ngân hàng này dự kiến sử dụng 10.613 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong năm 2024.

Số lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện chia cổ tức là 8.339 tỷ đồng.

MB cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch bán 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý II/2025. Sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2024, MB lên kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản ở mức 13%, tương ức đạt gần 1,23 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024.

mb-chia-co-tuc-20-dat-muc-tieu-no-xau-nam-2024-duoi-2-antt-1711944046.png
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Nguồn: MBB

Huy động vốn tăng trưởng phù hợp nhu cầu sử dụng vốn, trong khi mục tiêu trung bình trong 5 năm tới là 15%/năm. Mục tiêu tín dụng tăng trưởng từ 15% đến 16% trong năm 2024, tùy thuộc theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ngoài ra, trong năm 2024, MB cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9%, tuân thủ Basel II.

Bạch Hiền