MB và VietBank tăng lãi suất tiết kiệm ngày 13/6

Hôm nay, ngân hàng MB tăng lãi suất tiết kiệm tất cả các kỳ hạn thêm 0,1%. Trong khi đó, VietBank tăng nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng.

Ngày 13/6, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có lần thứ hai tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng. Lần này, MB điều chỉnh lãi suất tất cả kỳ hạn và cũng với mức tăng 0,1%/năm.

Với mức tăng này, biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất tại MB như sau: Kỳ hạn 1 tháng 3,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,2%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 5 tháng 3,5%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-8 tháng của MB đang là 4,2%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 4,3%/năm. Trong khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất vượt trội so với các kỳ hạn dưới 18 tháng, lên đến 5%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 13-18 tháng thấp hơn so với kỳ hạn 12 tháng khi đang được niêm yết tại 4,9%/năm.

Tuy nhiên lãi suất huy động các kỳ hạn 36-60 tháng tại MB lại trở nên vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại khi đang niêm yết tại mức 5,8%/năm.

Cũng trong hôm nay, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động tại một số kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng với mức tăng 0,1%/năm.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến tại VietBank như sau: Kỳ hạn 1 tháng 3,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,3%/năm, kỳ hạn 4 tháng 3,4%/năm và kỳ hạn 5 tháng 3,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 6-10 tháng tại VietBank là 4,6%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 4,7%/năm.

Kỳ hạn tiền gửi 12 tháng với lãi suất là 5,2%/năm. Tiếp theo đó là các kỳ hạn 14 tháng với lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng 5,7%/năm. Lãi suất huy động cao nhất tại VietBank thuộc về các kỳ hạn 18-36 tháng, lên đến 5,8%/năm.

Hôm qua (12/6), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) tăng thêm từ 0,1-0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-36 tháng. 

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn 1-5 tháng tại VietA Bank tăng thêm 0,2%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 3,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,5%/năm và kỳ hạn 4-5 tháng là 3,6%/năm.

mb-va-vietbank-tang-lai-suat-tiet-kiem-ngay-13-6-1718250598.png
Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Viet A Bank từ ngày 12/6.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng được VietA Bank điều chỉnh tăng nhẹ 0,1%/năm, lên 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 9-11 tháng cũng tăng tương tự lên mức lãi suất này. Các kỳ hạn tiền gửi 7-8 tháng lại được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, lên 4,7%/năm. 

Tương tự, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Hiện kỳ hạn 12-13 tháng có lãi suất 5,2%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại VietA Bank vẫn thuộc về các kỳ hạn 24-36 tháng, lên đến 5,6%/năm sau khi tăng thêm 0,2%.

Từ đầu tháng 6 đến nay đã có 18 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động, gồm: VietinBank, TPBank, VIB, GPBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, OceanBank, ABBank, Bac A Bank, MSB, MB, Eximbank, OCB, BVBank, NCB, VietBank và VietA Bank.

Hà Ly (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT