Minh Hữu Liên bị phạt nặng do vi phạm công bố thông tin

Minh Hữu Liên bị phạt 282,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ngoài ra, Công ty buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

minh-huu-lien-bi-phat-nang-do-vi-pham-cong-bo-thong-tin-antt-1717558350.gif
Minh Hữu Liên bị phạt nặng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: Minh Hữu Liên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (MCK: MHL).

Theo đó, MHL bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Minh Hữu Liên không công bố Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới từ 1/10/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán.

Thêm nữa, Minh Hữu Liên công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật bao gồm Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý IV/2022, BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 17/2/2023, BCTC quý I/2023, BCTC quý II/2023, BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, BCTC quý III/2023, BCTC quý IV/2023, BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, thay đổi nhân sự - miễn nhiệm Tổng giám đốc Khưu Chí Cường và bổ nhiệm Tổng giám đốc Trần Duy Kiều.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt thêm Minh Hữu Liên 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Minh Hữu Liên công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty và người nội bộ. Trong đó, theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Công ty đã có giao dịch vay dài hạn ông Trần Tuấn Minh, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty và mượn tiền bà Trần Duy Kiều, Tổng giám đốc, ông Huỳnh Đình Thành, Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

Thêm nữa, Minh Hữu Liên công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc. Trong đó, theo BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Công ty có giao dịch trả trước cho người bán là Công ty TNHH Phú Minh Quân - công ty có nhân sự quản lý chủ chốt (Giám đốc) là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT là Giám đốc.

Công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty. Trong đó, theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Công ty liệt kê 06 Nghị quyết HĐQT đến tháng 5/2022. Tuy nhiên, Công ty báo cáo bổ sung 02 Nghị quyết; theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Công ty liệt kê 03 Nghị quyết HĐQT đến tháng 3/2023; tuy nhiên, Công ty báo cáo bổ sung 02 Nghị quyết.

Cuối cùng, UBCKNN xử phạt 15 triệu đồng do Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số tiền phạt là 282,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, MHL ghi nhận “trắng” doanh thu và lỗ sau thuế 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ với nhiều cơ sở.

Đầu tiên, hàng tồn kho tại thời điểm 30/9/2023 được Minh Hữu Liên kiểm kê đúng với số lượng theo dõi trên sổ sách. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm đó do tại thời điểm đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán.

Ngoài ra, bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, kiểm toán cũng không thể đưa ra ý kiến về số lượng hàng tồn kho tại thời điểm 30/9/2023, với giá trị được ghi nhận trên Bản cân đối kế toán là 9,4 tỷ đồng.

Thêm nữa, Minh Hữu Liên chưa đánh giá tình trạng, phẩm chất của hàng tồn kho để trích lập dự phòng giảm giá tồn kho (nếu có).

Thứ hai, trên cơ sở kiểm tra chứng từ nhập kho hàng hoá, kiểm toán nhận thấy rằng các nghiệp vụ đã ghi nhận trên sổ sách có đầy đủ biên bản bàn giao được ký nhận giữa bên mua và bên bán nhưng chưa có hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị hàng hoá nhập kho đã ghi nhận 29,2 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh thu bán hàng tương ứng ghi nhận 29,5 tỷ đồng nhưng chưa xuất hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định tính phát sinh của các nghiệp vụ đã hạch toán.

Bên cạnh cơ sở loại trừ, kiểm toán còn đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh khi Minh Hữu Liên đang tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và chưa có khả năng thanh toán các khoản vay và các khoản nợ phải trả đã quá hạn với số tiền đã quá hạn lần lượt là 67,3 tỷ đồng và 22,16 tỷ đồng.

 

Hà Anh (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT