MSB chuẩn bị chia cổ tức 30%

MSB dự kiến sẽ phát hành 600 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này cũng có chủ trương chia cổ tức tiền mặt trong năm nay.

MSB chuẩn bị chia cổ tức 30%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) vừa thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 30 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ MSB sẽ tăng thêm 6.000 tỷ đồng, từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện là trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận những năm trước để lại (gần 8.000 đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2023).

Theo ban lãnh đạo MSB, mục đích phát hành là nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của ngân hàng nhờ tăng quy mô vốn điều lệ, củng cố bộ đệm vốn và nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Ngoài kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông MSB cũng đã phê duyệt chủ trương chia cổ tức với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu từ lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ. Thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Chia sẻ với người viết tại Đại hội vừa qua, đại diện MSB cho biết nếu được cổ đông thông qua và kết quả kinh doanh đạt kỳ vọng, ngân hàng sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt ngay trong quý 4 năm nay.

"Chúng tôi đã có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt từ trước, nhưng cần phải xin phê duyệt chủ trương của Đại hội đồng cổ đông với mức tối đa là 15%", vị này nói thêm.

Mạnh Đức

Mạnh Đức
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT