Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

MSB phát hành lô trái phiếu thứ ba trong năm, trị giá 1.500 tỷ đồng

Hà Thị Lưu Luyến

Ngày 22/11/2023, MSB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã MSBL2326003 trị giá 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,8%/năm, đáo hạn ngày 22/11/2026. Đây là lô trái phiếu thứ ba được MSB phát hành kể từ đầu năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Cụ thể, trong ngày 22/11/2023, MSB đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã MSBL2326003 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tương đương tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/11/2026. Lãi suất phát hành 5,8%/năm.

Việc mua lại trái phiếu trước hạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trái phiếu, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Giá mua lại đối với 1 trái phiếu bằng tổng mệnh giá cộng tiền lãi suất đã phát sinh nhưng chưa thanh toán được tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn phù hợp với quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu, trừ trường hợp tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu có thoả thuận khác.

msb-phat-hanh-lo-trai-phieu-thu-ba-trong-nam-tri-gia-1-500-ty-dong-1701246893.jpeg
MSB đã huy động được 3.500 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay. Ảnh minh họa

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được MSB phát hành trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 7 và 8, MSB đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu với lãi suất phát hành 7,5%/năm.

Trong đó, lô trái phiếu MSBL2326001 được phát hành ngày 31/7/2023, ngày đáo hạn là 31/7/2026. Lô trái phiếu MSBL2326002 được phát hành ngày 2/8/2023, đáo hạn ngày 2/8/2026.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, MSB đã huy động thành công tổng cộng 3.500 tỷ đồng từ trái phiếu.

Theo dữ liệu trên HNX, hiện MSB đang lưu hành 6 lô trái phiếu là MSBL2326003, MSBL2326002, MSBL2326001, MSBL2225002, MSBL2225001 và MSBL2224004.

Trong nửa đầu năm 2023, MSB đã chi 286 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu và 5.000 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Hà Ly