Năm Bảy Bảy báo lãi ròng quý I/2023 lao dốc 91% so với cùng kỳ

Sau năm 2022 không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, bước sang quý I/2023, Năm Bảy Bảy tiếp tục kinh doanh bết bát khi thu về lãi ròng vỏn vẹn 133 triệu đồng, giảm 91,4% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn: HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023 với kết quả kinh doanh lao dốc. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu đạt 14,05 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận vỏn vẹn 133 triệu đồng, giảm 91,4% so với 1,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 48,9%, về chỉ còn 30,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 32,8 tỷ đồng, về 4,24 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 48,4%, tương ứng tăng thêm 13,39 tỷ đồng, lên 41,08 tỷ đồng.

nam-bay-bay-bao-lai-rong-quy-i-2023-lao-doc-91-so-voi-cung-ky-1682668180.PNG
BCTC hợp nhất quý I/2023 của Năm Bảy Bảy.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 24,8%, tương ứng giảm 12,81 tỷ đồng, về 38,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,5%, tương ứng giảm 1,06 tỷ đồng, về 5,76 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, NBB ghi nhận lỗ 40,28 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,35 tỷ đồng. Trong đó, NBB thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính, chủ yếu phát sinh từ doanh thu hợp tác đầu tư.

nam-bay-bay-bao-lai-rong-quy-i-2023-lao-doc-91-so-voi-cung-ky-2-1682668204.jpg
Cơ cấu doanh thu tài chính trong quý I/2023 của Năm Bảy Bảy. Trích BCTC quý I/2023

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Tổng kết 3 tháng đầu năm, NBB chỉ hoàn thành 0,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 5,4% so với đầu năm, lên 6.732 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.889 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.608,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tồn kho ghi 1.417,7 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.378,1 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong 3 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 35,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 496,38 tỷ đồng, lên 1.889 tỷ đồng tiền. Trong khi đó, các khoản tương đương tiền giảm 41,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 5 tỷ đồng, về 7,15 tỷ đồng.

Trước đó, Năm Bảy Bảy cũng không hoàn thành kế hoạch kế doanh trong năm 2022. Ban đầu, công ty tham vọng doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm công ty lần lượt ghi nhận doanh thu giảm 17,5%, về 466,36 tỷ đồng và hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận giảm 98,1%, chỉ vỏn vẹn 6 tỷ đồng và hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/4 vừa qua, Năm Bảy Bảy đã không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như dự kiến. Nguyên nhân do không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông. Theo thống kê chỉ có 9 nhà đầu tư tham dự, sở hữu và đại diện cho 46,1 triệu cổ phiếu NBB, tương ứng chiếm 46,07% vốn điều lệ. 

Hà Ly (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT