Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu tăng gần 92%, nợ ở mức cao

Quý II/2023 Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu thuần đạt 179,2 tỷ đồng, tăng 91,2%, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 1,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm 2022.

nam-bay-bay-ghi-nhan-doanh-thu-tang-gan-92-no-van-tiep-tuc-tang-antt-1690361239.jpg
Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu tăng gần 92%, nợ vẫn tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023. Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 179,2 tỷ đồng, tăng 91,2% so với cùng kỳ, giá vốn tăng chậm hơn từ 46 tỷ đồng lên 74,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 62% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 102,2 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 11,3%, về còn 36,9% tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt tăng 55% và 15%; riêng chi phí bán hàng giảm mạnh 4 lần về còn 446 triệu đồng.

Kết quả, NBB ghi nhận lãi ròng gần 1,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NBB ghi nhận doanh thu đạt 193,8 tỷ đồng, tăng 14,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành 6,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 12,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 795,4 tỷ đồng lên 7.182,7 tỷ đồng. Trong đó khoản tiền gửi ngân hàng tăng đột biến gấp gần 17 lần, từ 11 triệu đồng lên 185, tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho tăng từ 1.355,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.553,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,6%.

Biến động lớn ở 2 khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, khoản phải thu khác ngắn hạn tăng 158,6% so với đầu năm, lên 618 tỷ do NBB ghi nhận khoản hợp tác với công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án trong KĐTM Bắc Thủ Thiêm số tiền 345,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng thêm 433,4 tỷ đồng, lên 2030,6 tỷ đồng. Đây là khoản phải thu liên quan đến khoản góp vốn hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) để đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ và khoản hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh về việc hợp tác đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội với số tiền 857,49 tỷ đồng.

Ngoài ra, mục đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 16,2 tỷ đồng lên 36,6 tỷ đồng do trong kỳ NBB đầu tư góp vốn vào CTCP Pearl City số tiền 20 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu 18,55%.

Đến cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của NBB là 5.361,6 tỷ đồng, tăng 17,4%. Trong đó nợ dài hạn chiếm tỷ lệ lớn hơn với 3.253,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,3%; nợ ngắn hạn ghi nhận 2.108,1 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm. Trong đó mục phải trả hợp tác đầu tư ghi nhận tăng 305 tỷ đồng là khoản hợp tác đầu tư của CTCP xây dựng hạ tầng CII(“Công ty E&C”) để triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án của NBB. Tại ngày 30/6/2023 số tiền góp vốn của công ty E&C là 305 tỷ đồng

Vay nợ tài chính dài hạn đến cuối quý II/2023  tăng gần 892 tỷ đồng, lên mức 3.050 tỷ đồng. Hiện tại, Năm Bảy Bảy không còn dư nợ trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 6/2023 của NBB là 1.821 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 610 tỷ đồng.

Hà Anh
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT