Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

TP.HCM yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

TP.HCM yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Bất động sản 19:05 06/06/2024

Sau khi chuyển dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sang hình thức đầu tư công, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cho các sở, ngành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án.