Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính,... phối hợp quản lý thị trường vàng, ngoại hối

Phạm Thị Tâm

NHNN đề nghị các Bộ: Công an, Tài chính, Công Thương phối hợp tăng cường công tác quản lý thị trường; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng.

nhnn-de-nghi-bo-cong-an-bo-tai-chinh-phoi-hop-quan-ly-thi-truong-vang-ngoai-hoi-antt-1717751497.png
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi các Bộ: Công an, Tài chính, Công Thương về việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường ngoại hối và vàng.

Cụ thể, NHNN đề nghị các Bộ phối hợp triển khai các nội dung nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chủ động nắm bắt tình hình để đề xuất, triển khai các biện pháp nhằm quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối và vàng.

Các hoạt động về thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả ngoại tệ, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai không đúng quy định; các hoạt động mua, bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là vàng miếng thực hiện nghiêm áp dụng hoá đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giảm sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Các Bộ phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ và vàng qua biên giới để NHNN kịp thời triển khai phương án quản lý thị trường ngoại hối và vàng hiệu quả.

UBND các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, ban ngành, các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và vàng; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề cấp thiết về quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối và vàng để nghiêm túc triển khai thực hiện.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp, công cụ theo quy định của pháp luật để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả thị trường ngoại hối và vàng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng.

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, NHNN chỉ đạo cần tăng cường quán triệt, yêu cầu các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được pháp kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về NHNN (Vụ quản lý ngoại hối) để phối hợp xử lý.

Mai Linh (t/h)