Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nợ có khả năng mất vốn giảm, tỷ lệ nợ xấu của ABBank vẫn vọt lên 3,51% trong quý III

Hà Thị Lưu Luyến

Tại BCTC hợp nhất quý III/2023, nợ có khả năng mất vốn của ABBank dù giảm mạnh nhưng nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần đã đẩy tỷ lệ nợ xấu ngân hàng này vọt lên 3,51%.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023 vừa công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã ABB, sàn UPCoM) ghi nhận thu nhập lãi thuần ở mức gần 648 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ tới gần 156 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 2 tỷ đồng.

Ngược lại, một số mảng kinh doanh khác đều ghi nhận tăng trưởng: Hoạt động dịch vụ có lãi 189 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 107 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối cũng chuyển từ lỗ sang lãi 105 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng hơn 3 tỷ đồng...

Cùng chiều, chi phí hoạt động trong quý III tăng 2% lên mức xấp xỉ 555 tỷ đồng. Trong kỳ, ABB đã giảm trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 24% chỉ còn 236 tỷ đồng.

Qua đó, ABBank đạt 29,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023, giảm tới 65,6% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ABBank giảm 20% so với cùng kỳ, còn 2.215 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trong khi ngân hàng dành ra gần 1.051 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 99%. Do đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ở mức 708 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 2.826 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm, ABBank mới thực hiện được 1/4 chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tổng tài sản của ABBank đến cuối quý III đạt 141.703 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 44% còn 35.856 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác tăng 75% lên 35.856 tỷ đồng.

Trong khi đó, cho vay khách hàng xấp xỉ đầu năm ở mức 81.608 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10%, lên 92.839 tỷ đồng.

no-co-kha-nang-mat-von-giam-ty-le-no-xau-cua-abbank-van-vot-len-3-51-trong-quy-iii-1698654746.PNG
Chất lượng nợ xấu của ABB trong quý III/2023. Nguồn: ABB

Về chất lượng nợ xấu, tổng nợ xấu tính đến 30/09 là 2.861 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 1,9 lần, nợ nghi ngờ tăng gấp 2,2 lần. Một điểm tích cực là nợ có khả năng mất vốn giảm 40%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 2,88% đầu năm lên 3,51%.

Hà Ly