Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ông Trần Khải Hoàn được bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Nam A Bank

Phạm Thị Tâm

HĐQT Nam A Bank đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, vào vị trí Quyền Tổng giám đốc ngân hàng này.

ong-tran-khai-hoan-duoc-bo-nhiem-vi-tri-quyen-tong-giam-doc-nam-a-bank-antt-1711798052.png
Ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Tâm và ông Trần Khải Hoàn. Ảnh: NAB

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB, sàn HoSE) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Ngay sau khi đại hội thành công, HĐQT Nam A Bank đã họp để triển khai ngay các chiến lược và thực thi các nội dung vừa trình đại hội thông qua.

Đáng chú ý, về mặt nhân sự HĐQT NAB đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, giữ trọng trách Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, vào vị trí Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%; Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước…

Ngoài ra, Đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước.

Về ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

PV