Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

PGBank dự kiến lợi nhuận năm 20204 tăng 58%, chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Hà Thị Lưu Luyến

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 sắp tới, PGBank trình cổ đông phương án lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng gần 58% so với thực hiện năm 2023. Đáng chú ý, trong năm nay ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã: PGB) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 20/04 tới. Đại hội dự kiến diễn ra tại Hội trường nhà Câu lạc bộ, The Five Villas & Resort Ninh Bình, xã Yên Thắng, huyện Yên Mỗ, Ninh Bình.

PGBank dự kiến trình cổ đông phương án lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng gần 58% so với kết quả thực hiện năm 2023. Tổng thu thuần dự kiến đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49%; chi phí hoạt động và dự phòng đạt 1.532 tỷ đồng, tăng thêm 46,9%.

Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ dồng, tăng 14%, tương đương 8.012 tỷ đồng, so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56,530 tỷ đồng, tăng gần 14%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 41.230 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Dư nợ tín dụng đạt 40.476 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023 (Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được NHNN giao).

pgbank-du-kien-loi-nhuan-nam-20204-tang-58-chao-ban-80-trieu-co-phieu-cho-co-dong-1713411577.jpeg
PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 58% so với thực hiện năm 2023

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản PGBank đạt 55.491 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch và tăng hơn 13% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt 49.798 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch và tăng gần 17%.

Dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2023 đạt 35.881 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và tăng hơn 11% so với đầu năm. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 351 tỷ đồng, thực hiện hơn 66% kế hoạch và giảm 31% so với năm trước.

PGBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng thông qua 2 phương án. Hiện tại, ngân hàng đã hoàn thành việc tăng vốn thông qua phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng trong quý I/2024, lên mức 4.200 tỷ đồng.

Và phương án tăng vốn thêm 800 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tới đây, HĐQT PGBank dự kiến trình thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ phân phối đối với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 27% giảm xuống còn hơn 19%.

PGBank cho biết sau khi hoàn thành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu thưởng dẫn đến vốn điều lệ của Ngân hàng hiện tại thay đổi so với phương án tăng vốn năm 2023, đưa đến thay đổi tỷ lệ phát hành/phân phối so với phương án phát hành ban đầu

Cụ thể, HĐQT PGBank dự kiến chào bán cho cổ đông tối đa 80 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:21 (cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu sẽ được mua 4 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn 800 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu được PGBank dự kiến phân bổ cho các hoạt động gồm: Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn (200 tỷ đồng) và trung-dài hạn của khách hàng (305 tỷ đồng); Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi ngân hàng (230 tỷ đồng) và Bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định (65 tỷ đồng).

Thời gian hoàn thành tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng dự kiến trong năm 2024.

Hà Ly