Phân bón Bình Điền

Phân bón Bình Điền bị phạt và truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng

Phân bón Bình Điền bị phạt và truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng

Doanh nghiệp 14:00 11/06/2024

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Phân bón Bình Điền bị phạt và truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng.

Vocarimex, Phân bón Bình Điền sắp chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

Vocarimex, Phân bón Bình Điền sắp chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

Doanh nghiệp 19:12 24/05/2024

Ngày 28/6 tới đây, Vocarimex, Phân bón Bình Điền sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ lần lượt là 12% và 20%.