Phan Thành

Thiếu gia Phan Thành đang điều hành những công ty nào?

Thiếu gia Phan Thành đang điều hành những công ty nào?

Doanh nghiệp 07:00 11/06/2024

Ngoài nổi tiếng với sự đào hoa và lối ăn chơi, thiếu gia Phan Thành tích cực tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Năm 28, cậu cả nhà doanh nhân Phan Quang Chất đã được giao trọng trách lãnh đạo một số doanh nghiệp.