Doanh thu giảm, Đầu tư Điện lực 3 báo lỗ trong quý III/2023

Kết thúc quý III/2023, mức doanh thu của Đầu tư Điện lực 3 đạt 17 tỷ, giảm 5,8 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 1,97 tỷ, giảm 4,2 tỷ so với cùng kỳ

dau-tu-dien-luc-3-lo-gan-2-ty-dong-trong-quy-iii2023-antt-1700362066.png
Đầu tư Điện lực 3 lỗ gần 2 tỷ đồng trong quý III/2023. Ảnh minh hoạ.

Công ty cổ phần đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST, MCK: PIC) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với mức doanh thu 17 tỷ, giảm 5,8 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 1,97 tỷ, giảm 4,2 tỷ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PIC đạt 85,5 tỷ, giảm 7,4 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 23,4, giảm 6,5 tỷ so với cùng kỳ.

Lãnh đạo PIC cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm vì thời tiết trong 9 tháng đầu năm 2023 mưa ít hơn so với cùng kỳ, trong quý II và quý III/2023 thời tiết tại khu vực nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1 khô hạn, không thuận lợi cho hoạt động phát điện.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2023 đạt 66,27 GWh (giảm 11,45% so với 9 tháng đầu năm 2022) và doanh thu bán điện đạt 85,55 tỷ đồng (giảm 7,98% so với 9 tháng đầu năm 2022).

Từ nguyên nhân trên, nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 giảm 21,76% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của PIC đạt 430,5 tỷ, giảm 78,2 tỷ so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 388,1 tỷ.

Nợ phải trả của doanh nghiệp 69,1 tỷ, giảm 85 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ dài hạn chiếm gần 60 tỷ và nợ ngắn hạn 9,1 tỷ.

Cũng vào thời điểm trên, Công ty cổ phần đầu tư Điện lực 3 nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,6 tỷ; nợ người lao động 1 tỷ; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,7 tỷ…

Vốn chủ sở hũu của PIC tại ngày 30/9 đạt 361,4 tỷ đồng, trong đó có 26,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hà Anh (t/h)

Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/doanh-thu-giam-dau-tu-dien-luc-3-bao-lo-trong-quy-iii2023-5821.html