[Info] Những doanh nhân thành công xuất thân từ bục giảng

Trước khi trở thành những doanh nhân thành công, ông Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc, Nguyễn Tử Quảng, Trần Mộng Hùng đều là những nhà giáo tâm huyết.

Infocus - [Info] Những doanh nhân thành công xuất thân từ bục giảng

 

Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/info-nhung-doanh-nhan-thanh-cong-xuat-than-tu-buc-giang-5831.html