ABBank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn

ABBank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

abbank-muon-huy-dong-them-5000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-de-bo-sung-nguon-von-antt-2-1701145142.PNG
ABBank dự kiến huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn. Ảnh minh họa

Mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, MCK: ABB, UPCoM) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2023.

Cụ thể, ABBank dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm tùy từng đợt phát hành.

Số đợt phát trái phiếu hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/11-31/12/2023.

Đây là đợt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định.

Phương thức phát hành là bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành, cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. 

Về phương thức thanh toán gốc trái phiếu, tiền gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng năm, 1 năm/lần.

Mục đích phát hành trái phiếu là để bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Trong đó, ABBank dự kiến sử dụng 3.500 tỷ đồng vào cho vay khách hàng cá nhân và 1.500 tỷ đồng vào hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.

Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.

Chi tiết về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu được quy định trong quyết định của Tổng Giám đốc (và các chức danh tương đương) về việc phát hành cho từng đợt phát hành trái phiếu và phù hợp với quy định tại phương án phát ành trái phiếu này.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.

abbank-muon-huy-dong-them-5000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-de-bo-sung-nguon-von-antt-1-1701145191.PNG
Việc phát hành, dư nợ trái phiếu của ABBank trong 3 năm gần đây. Nguồn: ABB

Về tình hình kinh doanh, theo công bố của ABBank, tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 141.586 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Huy động từ khách hàng đạt 102.018 tỷ đồng; dư nợ tín dụng ở mức 86.069 tỷ đồng.

Nợ nhóm 3, 4, 5 của ABBANK giảm 24,8% so với cuối quý II/2023; nợ xấu hiện nay chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng là doanh nghiệp - nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng và kéo dài từ dịch bệnh.

Tính đến ngày 30/9/2023, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ ở mức 2,41%. ABBank cũng đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 41,8%.

Bạch Hiền

Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/abbank-muon-huy-dong-them-5000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-de-bo-sung-nguon-von-6173.html