Sách Việt Nam

Lần thứ hai hủy phiên đấu giá 10% cổ phần Sách Việt Nam do SCIC sở hữu

Lần thứ hai hủy phiên đấu giá 10% cổ phần Sách Việt Nam do SCIC sở hữu

Thị trường chứng khoán 08:00 14/06/2024

HNX thông báo hủy phiên đấu giá gần 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần Sách Việt Nam do SCIC sở hữu. Đây là lần thứ hai phiên đấu giá bị hủy do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

SCIC lại chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam cao hơn thị giá

SCIC lại chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam cao hơn thị giá

Doanh nghiệp 13:00 22/05/2024

SCIC lần thứ hai chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam. Lần này, SCIC đưa ra giá khởi điểm 15.700 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 15% so với thị giá.