Tăng vốn điều lệ

BVBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 6.400 tỷ đồng

BVBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 6.400 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 07:00 12/07/2024

BVBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.017 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành cổ phiếu.

Navico dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên gần 2.700 tỷ đồng

Navico dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên gần 2.700 tỷ đồng

Doanh nghiệp 07:25 08/07/2024

Nếu phát hành thành công 133,1 triệu cổ phiếu như kế hoạch, Navico sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, ở mức gần 2.700 tỷ đồng.

Nam A Bank chốt ngày phát hành cổ phiếu tăng vốn

Nam A Bank chốt ngày phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tài chính - Ngân hàng 14:27 02/07/2024

Nam A Bank ấn định ngày 12/7/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 11:38 27/06/2024

Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của MSB tăng thêm 6.000 tỷ đồng, lên mức 26.000 tỷ đồng.

Chứng khoán SHS phát hành gần 900 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Chứng khoán SHS phát hành gần 900 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Doanh nghiệp 14:47 25/06/2024

Chứng khoán SHS dự kiến triển khai đồng thời 3 phương án, qua đó phát hành 900 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 17.000 tỷ đồng.

MB tăng vốn lên hơn 53.000 tỷ đồng

MB tăng vốn lên hơn 53.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 14:31 14/06/2024

MB đã phát hành thành công 5,3 tỷ cổ phiếu ESOP, qua đó tăng vốn điều lệ từ 52.871 tỷ đồng lên 53.063 tỷ đồng.

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 10:50 13/06/2024

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ESOP.

Chứng khoán VIX cùng lúc triển khai 4 phương án tăng vốn điều lệ lên gần 14.600 tỷ đồng

Chứng khoán VIX cùng lúc triển khai 4 phương án tăng vốn điều lệ lên gần 14.600 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán 14:15 12/06/2024

Chứng khoán VIX sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời các quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong cùng một ngày.

NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tài chính - Ngân hàng 11:42 11/06/2024

Thông qua việc chào bán 620 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp, NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng.

MSB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, dự kiến tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng

MSB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, dự kiến tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 15:40 06/06/2024

MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng.