Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Thaiholdings lên kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ‘thu hẹp’, tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch

Phạm Thị Tâm

Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 của Thaiholdings được thu hẹp so với năm trước. Trong năm này, doanh nghiệp tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch cũng như các hạng mục đầu tư tài chính.

z5375429970529-87c96ad430f4fb73cdfc4d5d4f4f90c0-1713859647.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ 2024. Ảnh: THD

Ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần Thaiholdings (MCK: THD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Tại Đại hội, nhiều báo cáo, tờ trình có nội dung quan trọng đã được các cổ đông công ty thông qua.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2023, Thaiholdings đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt 1.870 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch mà Công ty xây dựng từ đầu năm.

Trong năm 2024, Thaiholdings đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 68 tỷ đồng.

Lý giải về việc lên kế hoạch lợi nhuận năm 2024 “đi lùi” so với năm trước, HĐQT và Ban Điều hành THD nhận định thời kỳ sôi động của ngành bất động sản đã đi qua, nên đây không phải giai đoạn nước rút bán hàng, thu hồi lợi ích đầu tư nhằm ghi nhận Doanh thu hay Lợi nhuận.

Phía THD cho biết, đây là giai đoạn tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, các hạng mục đầu tư tài chính để trong dài hạn có thể tăng hiệu quả đầu tư và giá trị thặng dư bền vững.

z5375429918434-278733e73115325c09de5b862f8c4dcd-1713859880.jpg
Ông Vũ Ngọc Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ảnh: THD

Để đạt được các chỉ tiêu trên, HĐQT định hướng THD sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 2 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản. Theo THD, việc đầu tư hoạt động tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên. Ngoài ra, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A.

Cũng tại đại hội, THD đã thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp này không chia cổ tức năm 2023 để thực hiện đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bạch Hiền