Thêm 'ông lớn' trong nhóm Big4 giảm mạnh lãi suất tiết kiệm

Hà Thị Lưu Luyến

Sau Vietcombank và Agribank tới lượt BIDV giảm mạnh lãi suất tiết kiệm. Mức lãi suất cao nhất tối đa chỉ 5,5%/năm.

Ngày 18/9, BIDV chính thức điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm. Theo đó, kỳ hạn 1-2 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm xuống 3,2%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng giảm mạnh 0,4 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 4,6%/năm. Kỳ hạn, kỳ hạn 12-36 tháng cũng giảm 0,3 điểm phần trăm và đồng loạt xuống mức 5,5%/năm.

Trước BIDV, Vietcombank và Agribank là hai ngân hàng đầu tiên trong nhóm Big4 hạ lãi suất tiết kiệm trong tuần trước.

Hiện lãi suất của 3 ngân hàng này khá tương đương nhau, chỉ có một số khác biệt ở hình thức tiết kiệm online nhưng không đáng kể, chỉ 0,2-0,3%/năm. Kỳ hạn có chênh lệch lãi suất nhiều nhất là kỳ hạn 3 tháng. Vietcombank niêm yết thấp nhất với chỉ 3,5%/năm. Trong khi đó, BIDV niêm yết 3,7%/năm, Agribank 3,85% còn VietinBank là 4%.

them-ong-lon-trong-nhom-big4-giam-manh-lai-suat-tiet-kiem-1695025082.jpg
BIDV điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm từ hôm nay. Ảnh minh họa

Cùng ngày, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) giảm mạnh lãi suất huy động tại một loạt các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mức giảm từ 0,4 -0,68 điểm phần trăm.

Theo biểu lãi suất huy động online, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng chỉ còn 5,75%/năm; kỳ hạn 7-8 tháng lần lượt là 5,8-5,85%/năm. Kỳ hạn 8-9 tháng là 5,85-5,9%/năm; kỳ hạn 10-11 tháng là 5,95-6%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 6,05%/năm, kỳ hạn 18 tháng còn 6,15%/năm. Mức lãi suất huy động cao nhất tại BVBank thuộc về kỳ hạn 36 tháng nhưng cũng chỉ ở mức 6,20%/năm.

Tiếp đến, Ngân hàng Quân đội (MB) có lần thứ hai giảm lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 9. Đối với hình thức gửi tiền online, MB giảm 0,10 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 1-2 tháng còn 3,6-3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 3,9-4%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn từ 6-15 tháng giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm/năm. Kỳ hạn 6-8 tháng còn 5,2%/năm, kỳ hạn 9-10 tháng còn 5,3%/năm, kỳ hạn 11 tháng còn 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,6%/năm, kỳ hạn 13 -15 tháng còn 5,7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 18 tháng được giữ nguyên mức 6,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng cũng vẫn là 6,6%/năm.

Hay như ngân hàng NCB cũng mới giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, các kỳ hạn tiền gửi 6-7 tháng và 15-17 tháng hiện có lãi suất 6,6%/năm, kỳ hạn 8-11 tháng là 6,65%/năm, kỳ hạn 24-30 tháng có lãi suất 6,5%/năm và kỳ hạn 36 tháng có lãi suất 6,4%/năm. Lãi suất huy động online cao nhất tại NCB là kỳ hạn 12-13 tháng với mức 6,7%/năm.

Còn tại ngân hàng SeABank, lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 4,45%/năm.

Các kỳ hạn tiền gửi online kỳ hạn 6-36 tháng giảm từ 0,2-0,3 điểm phần trăm. Kỳ hạn 6 tháng còn 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng còn 5,35%/năm, các kỳ hạn 12 và 18 tháng cũng chỉ còn 5,5%/năm, trong khi lãi suất cao nhất thuộc về kỳ hạn 36 tháng với 5,6%/năm.

Hà Ly (t/h)