THG phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Lê Đức Bình

THG sẽ phát hành 2,994 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên tới 29,95 tỷ đồng. Đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, được chia thành 2 đợt chi trả.

thg-phat-hanh-gan-3-trieu-co-phieu-de-tra-co-tuc-antt-1685439108.png
THG chi trả cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ tới 25%. Ảnh minh hoạ: Tin Nhanh Chứng Khoán.

Ngày 29/5/2023, CTCP Đầu tư Xây dựng Tiền Giang (MCK: THG, HoSE) đã có văn bản thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng cổ phiếu và tiền mặt với tổng tỷ lệ 25%.

Cụ thể thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương đương với mỗi 100 cổ phần cổ đông sở hữu sẽ được nhận 15 cổ phần mới. Đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận về 1.000 đồng, ngày thanh toán được chia thành 2 đợt, thanh toán 5% vào ngày 6/7/2023; tiếp tục thanh toán 5% còn lại vào ngày 6/10/2023.

Cũng trong ngày hôm đó, THG cũng đã công bố thông tin bất thường phát hành 2,994 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên tới 29,95 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm luỹ kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 16/6/2023.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2023 của THG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 355 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán vật tư hàng hoá, thành phẩm chiếm tới 64% tỷ trọng, ở mức 226 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng từ 274,5 tỷ lên mức 275 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt mức 80 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 21,78% lên 22,54%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2,2 lần lên mức 2,4 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi ngân hàng và ghi nhận 1,5 triệu đồng lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính tăng 413 tỷ lên mức 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 24% lên mức 33,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 4% xuống còn 8,2 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ hết các loại chi phí, công ty ghi nhận mức lãi ròng đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện quý I năm 2022.

Năm 2023, THG đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 với doanh thu thuần hợp nhất 1.669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 150 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% và 4% so với kết quả 2022. Như vậy với kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mở hoàn thành được 21% mục tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận năm.

Bình Đức