Thống nhất với tờ trình của Chính phủ về sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng

Lê Đức Bình

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phải nghiên cứu, đánh giá rất kỹ lưỡng Luật Các tổ chức tín dụng để làm sao góp phần tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay, tăng cường độ an toàn, gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế nói chung của hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng.

pctqh-1679111553.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với tờ trình của Chính phủ về sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng. Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ.

Sáng nay (ngày 18/3/2023), tiếp tục phiên họp 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra, tán thành việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án là Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cụ thể, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với 06 chính sách nhằm đảo bảo an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu, khắc phục những hạn chế của điều luật hiện hành.

06 chính sách bao gồm chính sách về hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng. Hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân. Hoàn thiện quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý ngân hàng số tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém. Quy định về xử lý nợ xấu. Quy định về xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. Động thái này nhằm củng cố nền tảng cho các tổ chức tín dụng của Việt Nam, bảo đảm an toàn hệ thống, gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế nói chung và những tổ chức tín dụng nói riêng trước các cú sốc bên trong và bên ngoài. Lần sửa đổi này phải quy định minh bạch, xử lý cơ bản và triệt để được tình trạng sở hữu chéo và sở hữu chéo núp bóng, xử lý được nợ xấu và lãi dự thu được trích lập trên cơ sở các khoản nợ xấu. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý: “Dự thu của các khoản nợ xấu này xấu hơn cả nợ xấu”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát kĩ lưỡng các nội dung trích lập dự phòng, xem xét trích lập dự phòng khoản nào được coi là chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập, khoản nào phải trừ vào thu nhập sau thuế của doanh nghiệp, của ngân hàng. Tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ gia tăng tín dụng còn thấp, một khi hết room tín dụng là rất đáng lo ngại do hầu như không có dịch vụ gửi tiền, thẻ, dịch vụ tiền gửi, các dịch vụ khác.

Theo ông Vương Đình Huệ, sửa đổi luật lần này cần quy định rõ nét những nội dung như fintech, ngân hàng số, cũng như vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ, việc cho vay tái cấp vốn và cho vay. Nhìn tấm gương trên thế giới, cần đặc biệt rút kinh nghiệm từ vụ phá sản SVB của Mỹ, từ đó sửa đổi Luật Tổ chức tín dụng này phải song hành với sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Bộ Tài chính cần có trách nhiệm trong việc quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng cùng với đó là giám sát tài chính. Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng kinh nghiệm của Trung Quốc đáng để chúng ta nghiên cứu về lâu về dài, mới đây khi kiện toàn Chính phủ Trung Quốc đã thành lập cơ quan giám sát tài chính riêng trực thuộc Trung ương để giám sát toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra và các ý kiến phát biểu, tán thành việc bổ sung 2 dự án luật, gồm có: Luật Căn cước công dân và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương chuẩn bị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp tháng 4/2023.

Bình Đức