Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tránh tình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"

Lê Đức Bình

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của Diễn đàn và cộng đồng doanh nghiệp vì những đóng góp quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế. Quan tâm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", tránh tình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau".

thu-tuong-pham-minh-chinh-vbf-1679304451.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2023 (VBF 2023). Nguồn: VGP

Tại phiên cấp cao diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2023 (VBF) với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh” diễn ra sáng 19/3 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. VBF là diễn đàn thường niên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm WB và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp tổ chức.

Chủ đề của Diễn đàn được Thủ tướng đánh giá phù hợp và thiết thực trong bối cảnh VIệt Nam đang chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, mô hình tăng trưởng đổi mới từ “nâu” sang “xanh”, phát triển dựa vào kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Diễn đàn xác định kinh tế xanh, chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là trọng tâm để phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá 25 năm qua, VBF đã đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, diễn đàn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

"Các phát biểu tại Diễn đàn cho thấy chúng ta rất hiểu nhau, rất tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau để cùng vượt qua khó khăn và cùng nhau làm tốt hơn trong thời gian tới. Qua nhiều lần tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, tôi luôn cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự chân thành, tin cậy giữa hai bên", Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Diễn đàn và cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy và các cân đối lớn được bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội, trật tự xã hội được củng cố, phát triển và mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế,...

Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 FTA được ký kết và 2 FTA đang trong quá trình đàm phán với gần 60 nền kinh tế trên thế giới. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài năm 2022 đạt hơn 22 tỷ USD, lớn hơn 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã có niềm tin trở lại.

Phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế

Tại diễn đàn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển. Việt nam vẫn đảm bảo là bạn bè tốt, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kiên định với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với việc tích cực và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Ba khâu đột phá chiến lược Việt Nam đang tập trung vào bao gồm về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Về thể chế, nước ta tập trung rà soát, sửa đổi các vướng mắc pháp lý, bổ sung vào hệ thống pháp luật để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn mới phát sinh, về thủ tục hành chính, chuyển đổi số,... Về mặt kết cấu hạ tầng, Việt Nam tập trung cho hạ tầng chiến lược, nhất là về giao thông, hệ thống đường bộ cao tốc, hạ tầng số, năng lượng,...góp phần làm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chú trọng đào tạo nhân lực trong các ngành công nghệ cao, lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo,...

Cùng với đó tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thương hiệu quốc gia,... Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn và trong sạch bộ máy.

Tránh trình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"

Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26, trong đó bao gồm đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Ngoài ra, các cam kết về phát triển bền vững cũng đã được đưa vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: CPTPP và EVFTA.

Tăng trưởng xanh là xu thế của thời đại, cũng là vấn đề toàn cầu, do đó, phải kêu gọi đoàn kết, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương trên tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả. Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, còn nhiều khó khăn, nhưng cũng phải làm như một nước phát triển. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam đã được ban hành và thực thi với nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Việt Nam đang tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và chuyển đổi số. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, đặc biệt lưu ý về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để phát triển năng lượng bền vững; đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc bình đẳng, bao trùm.

Thủ tướng phát biểu trong diễn đàn rằng tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của từng vùng miền, địa phương và doanh nghiệp. Khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong tăng trưởng xanh.

“Tránh tình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"; không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu tính bền vững và càng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường sống của người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Tạo thuận lợi, gỡ bỏ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong thời gian tới khi mà phản ứng chính sách của các nước, thị trường bị thu hẹp, các diễn biến địa chính trị, xung đột ở các quốc gia, khu vực, các vấn đề an ninh năng lượng, lương thực, thông tin,... sẽ tác động trực tiếp, mang nhiều khó khăn, thử thách đến với Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, cụ thể là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam vượt qua khó khăn,, cộng đồng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam ngang tầm với kinh tế và chính trị.

Trong thời gian tới, Nhà nước sẽ có những biện pháp, chính sách quan tâm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng tính minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, đào tạo,... Phối hợp đẩy mạnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người lao động và các bên liên quan.

Phát triển đồng bộ các loại thị trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng (thị trường hàng hóa và dịch vụ, tài chính - tiền tệ, chứng khoán; quyền sử dụng đất, bất động sản, khoa học - công nghệ, lao động, mua sắm công…). Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước (đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý; bảo vệ sở hữu trí tuệ,...). Từ đó hướng tới tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tụy, thân thiện, giải quyết dứt điểm các công việc, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Tại diễn đàn, những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, doanh nghiệp tổ chức được đánh giá cao, tâm huyết, thẳng thắn và mang tính xây dựng cho sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xử lý, khẩn trương phản hồi các kiến nghị, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến tại Diễn đàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo tới các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiến nghị về sửa đổi thể chế, cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Thêm vào đó, cần xem xét tiếp thu, lồng ghép các đề xuất, kiến nghị hợp lý của các đại biểu tại VBF vào các chương trình, kế hoạch hành động của bộ, ngành để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đồng thời, phục vụ trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Chính phủ Việt Nam sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước như đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý; bảo vệ sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tụy, thân thiện, giải quyết dứt điểm các công việc, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Bình Đức