Tổng nợ vay của Petrosetco trong quý I/2024 cao gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu

Tại thời điểm cuối quý I/2024, Petrosetco ghi nhận tổng nợ vay 3,3% so với đầu năm, lên 5.128 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu (2.186,6 tỷ đồng). Đây toàn bộ là vay ngắn hạn ngân hàng.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 4.269 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 8,6% so với cùng kỳ, còn 167 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 50%, còn 32 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 64%, còn 32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,5%, lên 120,5 tỷ đồng.

Kết quả, Petrosetco báo lãi ròng 39,38 tỷ đồng trong quý I/2024, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2024, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023. Kết thúc quý I, Petrosetco đã hoàn thành 19,2% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Petrosetco tăng 10% so với đầu năm, lên 10.424 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.580 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.232,4 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và chiếm 31% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 2.049 tỷ đồng, tăng 7,7% và chiếm 20% tổng tài sản.

tong-no-vay-cua-petrosetco-trong-quy-i-2024-cao-gap-2-3-lan-von-chu-so-huu-1714189584.PNG
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của PET

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay tăng 13,3% so với đầu năm, lên 5.128 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu (2.186,6 tỷ đồng). Đây là toàn bộ là vay ngắn hạn và hầu hết là vay ngân hàng. Trong quý, PET đã thanh toán hơn 10,8 tỷ đồng vay dài hạn tại ShinhanBank Việt Nam. 

Trong diễn biến khác, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 Petrosetco vào sáng 26/4 đã không đủ điều kiện tổ chức. Theo biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ thường niên năm 2024, thành phần tham dự đại diện cho 38.695.793 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,2% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ là trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, Petrosetco chưa đủ điều kiện tiến hành đại hội. Công ty cho biết ĐHCĐ lần 2 sẽ được tổ chức theo quy định, sau 30 ngày.

Hà Ly
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT