Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

TPBank phát hành lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023

Phạm Thị Tâm

Tại lần thứ 3 phát hành trái phiếu trong năm 2023, TPBank chỉ huy động 5,3 tỷ đồng với lãi suất 7,05%, kỳ hạn 10 năm.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) đã công bố kết quả phát hành lô trái phiếu TPBL2333003.

tpbank-phat-hanh-lo-trai-phieu-thu-3-trong-nam-2023-antt-1-1700388971.JPG
Đây là lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023 của TPBank. Nguồn: HNX

Cụ thể, ngày 10/11, TPBank đã phát hành thành công 513 trái phiếu mã TPBL2333003; giá trị phát hành là 51,3 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 10/11/2033.

Theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu TPBL2333003 có lãi suất 7,05%.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023 của TPBank. Trước đó, ngày 30/6, ngân hàng này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TPBL2325001 và TPBL2325002.

Lô TPBL2325001 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.800 tỷ đồng và lô TPBL2325002 có giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu này được phát hành ở thị trường trong nước, có kỳ hạn lần lượt là 3 năm và 2 năm. Dữ liệu từ HNX cho thấy, cả 2 lô trái phiếu đều có lãi suất 7,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, TPBank cũng liên tục mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, trong ngày 30/6, TPBank đã mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng đang lưu hành của mã TPBL2124010 được phát hành vào ngày 30/6/2021.

Từ 2/6 đến 28/6, TPBank cũng đã mua lại toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã lần lượt là TPBL2225007, TPBL2124006 và TPBL2124005.

Trong tháng 5/2023, ngân hàng này đã tiến hành mua lại 5.500 tỷ đồng các lô trái phiếu: TPBL2124003,TPBL2225001,TPBL2225002,TPBL2225003,TPBL2225004,TPBL222505, TPBL2124006, TPBL2225007.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023, thu nhập lãi thuần của TPB ở mức 2.962,7 tỷ đồng, tăng hơn 220 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 26,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm 2% so với cùng kỳ, chỉ còn 8.429 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối 9 tháng đầu năm tăng 32% đạt 437 tỷ đồng trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp rưỡi đạt 824 tỷ đồng.

Bạch Hiền