Từ 1/1/2025, hạn mức rút tiền mặt của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/tháng

Thông tư mới quy định về hạn mức thẻ ngân hàng, trong đó hạn mức rút tiền mặt của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

tu-112025-han-muc-rut-tien-mat-cua-the-tin-dung-toi-da-la-100-trieu-dongthang-antt-1720409418.jpg
Từ 1/1/2025, hạn mức rút tiền mặt của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó, quy định rõ về hạn mức rút tiền mặt của thẻ tín dụng.

Cụ thể, Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam/ngày.

Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo số nhận dạng ngân hàng (BIN) của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Đối với thẻ trả trước, tổ chức phát hành thẻ quy định cụ thể về hạn mức số dư và hạn mức nạp thêm tiền vào thẻ và hạn mức giao dịch đảm bảo số dư tại mọi thời điểm trên một thẻ trả trước vô danh không được quá 5 triệu đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tổng hạn mức giao dịch (gồm các giao dịch: rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ) trên một thẻ trả trước định danh không được quá 100 triệu đồng/tháng.

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 134 và điểm đ khoản 1 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng. Quy định này có hiệu lực từ 1/7/2025.

Cụ thể, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam;

Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam.

Hà Anh (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT